1.FSVマインツ05

1.FSVマインツ05
  • ドイツ
  • 平均年齢 24.5
  • 平均身長(cm) 183.4
  • 平均体重(kg) 77.8
  • 外国人プレイヤー 60%
  • 部長 Schwarz, Sandro (DEU)
  • 会場 コファス・アレーナ
  • 会場容量 34000