Kapp Verde

Kapp Verde
  • Land Kapp Verde
  • Gjennomsnitts alder
  • Gjennomsnitts lengde (cm)
  • Gjennomsnitts vekt (kg)
  • Utenlandske spillere %
  • Sjef Aguas, Rui (PRT)